Evighedstræet

Danmarks Naturfredningsforening skriver på deres hjemmeside blandt andet at: "Gamle træer er levested for sjældne og spændende dyr og planter. Gamle træer fortæller desuden historier, der går flere generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af natur og skønhed, både i byen og på landet. De store kæmper kan leve næsten evigt og være levested for insekter og smådyr i mange år − også efter, de er gået ud.

Derfor bør vi forvalte de gamle træer med omtanke og hensyn. Det er en ære og et fornøjeligt ansvar at have store, gamle og særlige træer på sin jord eller under sin forvaltning.

Ved at mærke udvalgte Evighedstræer, vil Danmarks Naturfredningsforening åbne endnu flere menneskers øjne for de gamle træers værdier."

Se mere om Danmarks Naturfrednings kampagne for at bevare de gamle træer her http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=8252

Det var derfor med stor stolthed at ejeren af Oxholm Gods den 2. juni 2013 modtog diplomet for evighedstræ nr. 19.

Træet er en eg med en diameter på omkring 4,5 meter. Den står på ”Søvejen” omkring 100 meter fra astfalt vejen gennem skoven.

Du er meget velkommen til at samle agern fra dette træ, hvis du har lyst til at prøve at lave dit eget lille egetræ.

Se udsnit af kortet her