Gæster i skoven er altid hjerteligt velkomne.

Der er skilte ved de store indfaldsveje, så man kan se reglerne for færdsel i privat skov. Bommene er som regel åbne, men det betyder ikke at man må køre ind i skoven. Det er nu heller ikke nogen god ide, for selv om vejene ser fine ud kan der være steder, hvor man kan sidde fast.

Al færdsel er på eget ansvar.

Se her regler for færdsel i skove – offentlige og private:

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/faerdsel-i-skoven/