Øland Østerskov skal fremstå som en velholdt skov med stor biologisk diversitet og hoved-vægten på unge og trivelige kulturer - en velarronderet ejendom med et meget stort jagtpotentiale og en virkelig god logistik.

Mine værdier er: Ærlighed, ansvarlighed, forpligtelse og æstetik.

Jane Rosenborg