Historie

Øland Østerskov er en del af den gamle Oxholm Skov, som hørte under Oxholm Gods indtil 2014. Oxholm Gods og skoven blev i 1962 købt af min morfar, Frode Hansen, som senere overdrog ejendommen til mine forældre, Steen og Kirsten Glarborg. Min mor solgte i 2014 Oxholm Hovedgård samt en del af skoven og i 2015 blev resten overdraget til mig og min søster.

Skoven er naturligt opdelt af den kommunale vej, som går nordvest/sydøst gennem skoven. Den vestre del tilfaldt min søster Mette Glarborg, som har kaldt sin del for Øland Skov, og den østre del tilfaldt mig og jeg har så kaldt den for Øland Østerskov.

Oxholm gods var oprindeligt et benediktinsk nonnekloster anlagt omkring 1175 af biskop Tyge af Børglum under navnet Økloster. Efter Reformationen i 1536 blev nonneklosteret omlagt til herregård og fik navnet Oxholm i 1573 efter ejeren Frans Banners hustru Anna Oxe.

Om skovens tilblivelse fortæller sagnet, at Anna Oxe afstod Oxholm før sin død på betingelse af, at hun måtte beså jorden med hvad sæd hun ville og beholde den til sæden gav frugt. Hun besåede jorden med træfrugt og således blev skoven til. Nu skal sagnet jo ikke tages bogstaveligt, for skoven har sikkert eksisteret fra en fjern fortid, hvor klosterets priorer med vanlig klogskab kunne indse, at området bedst egnede sig til skov og tillige var jordens bonitet måske for dårligt at anvende som landbrugsjord.  (Kilde Jens Møller Gregersen ”Oxholm”).

 

Jane Rosenborg